Care for us is een vzw met de volgende doelstelling :

Het verstrekken van hulp en bijstand aan chronisch zieke, niet-kapitaalkrachtige zorgvragers door gebruik te maken van principes uit de natuurlijke gezondheidszorg hieronder vervat :

* het zelf organiseren en/of bekostigen van toegangskaarten voor het bijwonen van informatieavonden rond een gezonde levensstijl, gegeven door hiervoor bevoegde gezondheidstherapeuten

* het op zich nemen van een gedeelte van de kostprijs voor manuele en niet-manuele therapieën binnen de natuurlijke gezondheidszorg

* het bekostigen van natuurlijke producten ter bevordering van de levenskwaliteit van deze zorgvragers

* het verstrekken van voeding en andere materiële behoeften aan hen die zich in uiterste financiële nood bevinden

* het zelf organiseren en/of het bekostigen van de deelnameprijs voor deze zorgvragers aan gezondheidsweken en weekends in binnen- en buitenland
 
Eén maal per jaar organiseren we een ‘Therapeutische week op locatie’ waarbij we zoveel mogelijk patiënten die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden een gratis ‘Gezondheidsweek’ willen aanbieden.

Er is plaats om max. 30 gasten een week onder te dompelen in een bad van relaxatie, gezond eten,
sociale contacten (velen leven in een isolement), massages, doelgericht gezondheidsadvies, enz… om zo ons steentje bij te dragen tot hun herstel en dat kan enkel met UW HULP!

Wil u weten hoe?

Uiteraard mag u vrij uw schenking doen op ons rekeningnummer IBAN BE32 7390 1185 3502, BIC KREDBEBB op naam van vzw Care for us. Voor meer info ivm andere mogelijkheden om ons te steunen: Klik hier!