Jaarlijks wederkerende therapeutische week
(met ondersteuning van artsen)

Reis naar gezondheid is een project van de vzw Care for us dat 1 maal per jaar aan max. 30 zieke mensen, in een financieel moeilijke situatie, de kans biedt om zich gedurende een week gratis te laten ondersteunen door ervaren gezondheidstherapeuten in het prachtige château Frandeux.

Chateau Frandeux

Dit project “Reis naar gezondheid” heeft als doel de gasten:

  • * te leren om gezonder te eten zodat hun lichaam terug een klein beetje kracht kan opdoen;
  • * inzicht te doen krijgen in hun eigen ziekteproces;
  • * te leren om met hun beperkingen om te gaan en tips aan te reiken waar ze daadwerkelijk mee aan de slag kunnen;
  • * de nodige ontspanning te bieden;
  • * hun pijnen te verminderen door doeltreffende massages;
  • * een verbinding te laten bouwen met lotgenoten en mensen die hen begrijpen, zonder veroordeeld en bestempeld te worden.

We kunnen hierbij rekenen op de hulp van klassiek geschoolde artsen. 

Wij zijn niet in staat om hun ziekte weg te nemen, maar we willen hen op het prachtige domein van château Frandeux eventjes al hun ellende laten vergeten en hun even de prins en prinses laten voelen.​

Dit project is gegroeid vanuit Sandra’s ziekteverleden. Tijdens deze periode ontdekte ze aan den lijve de kracht van een gezonde levensstijl. Dankzij een combinatie van gezonde voeding, aangepaste beweging en relaxatietechnieken, herwon ze haar eigen gezondheid. Van toen af aan was het haar missie om andere mensen een stukje hierbij op weg te helpen via haar ondertussen opgerichte natuurgeneeskundige praktijk Adosa. Al jaren organiseert zij samen met een team vrijwillige therapeuten en voedingsconsulenten met veel plezier gezondheidsweekends en -weken in binnen- en buitenland. Na heel wat ervaring opgedaan te hebben bij onze vroegere gezondheidsweekends (9x), organiseerden wij in juni 2015 als kroon op ons werk onze eerste “Reis naar gezondheid”.

Omdat Sandra heel goed besefte dat natuurgeneeskundige hulp voor velen financieel niet haalbaar is omwille van een verminderd inkomen wegens ziekte, groeide het idee om deze gezondheidsweek vanaf juni 2015, 1 maal per jaar volledig gratis te laten doorgaan voor die mensen die zich dit door hun ziekte financieel echt niet kunnen veroorloven.

Omdat ze dit uiteraard niet alleen kon, vroeg en kreeg ze hulp van stuk voor stuk mensen met een gouden hart en groeide het idee om een vzw op te richten, in eerste instantie om dit project haalbaar te maken. 

En ondertussen is de vzw Care for us een feit!

Denkt u in aanmerking te komen om als patiënt deel te nemen aan deze reis en voldoet u dus aan de volgende voorwaarden, neem dan snel contact met ons op via careforus@outlook.com en wie weet ben jij er volgende maal wel bij.

​Voorwaarden  :​

  • * Chronisch ziek zijn (min. 6 maand)
  • * Geen of nauwelijks spaarcenten hebben
  • * Een laag of geen inkomen hebben
  • * Geen partner hebben die financieel kan steunen